English
KULLANIM ALANLARI
SKANDİYUM (Sc)
SKANDİYUM (Sc)
Skandiyum, dayanıklılık kazandıran özelliğiyle hafif alaşımların kuvvetlendirilmesinde kritik öneme sahiptir. Özellikle havacılık sektöründe, savaş uçağı parçalarında hafif ve dayanıklı ürünler elde etmek için kullanılmaktadır.
SKANDİYUM (Sc)
SKANDİYUM (Sc)
SKANDİYUM (Sc)
İTRİYUM (Y)
İTRİYUM (Y)
En yaygın kullanım alanı televizyon ekranları olan itriyum elementinden kanser tedavilerinde de yararlanılmaktadır. İtriyum içerikli lazerler, metalleri kesmek için tercih edilmektedir.
İTRİYUM (Y)
İTRİYUM (Y)
İTRİYUM (Y)
LANTANYUM (La)
LANTANYUM (La)
Çakmak taşı yapımında kullanılan lantanyum elementinden film ve stüdyo aydınlatmalarının yanı sıra projeksiyon makineleri gibi karbon esaslı aydınlatma sistemlerinde faydalanılmaktadır.
LANTANYUM (La)
LANTANYUM (La)
LANTANYUM (La)
SERYUM (Ce)
SERYUM (Ce)
Alaşımların sıcaklığa direncini artıran seryum, çakmak taşı yapımında, floresan lamba ve ampul üretiminde, cam yüzeylerin cilalamasında ve televizyon ekranlarında faydalanılan bir elementtir.
SERYUM (Ce)
SERYUM (Ce)
SERYUM (Ce)
PRASEODİMYUM (Pr)
PRASEODİMYUM (Pr)
Cam parlatmada yararlanılan praseodimyum, aynı zamanda cam, seramik ve emaye gibi ürünlere sarı renk vermek için kullanılmaktadır.
PRASEODİMYUM (Pr)
PRASEODİMYUM (Pr)
PRASEODİMYUM (Pr)
NEODİMYUM (Nd)
NEODİMYUM (Nd)
Güçlü mıknatıs üretiminde elzem bir element olan neodimyum, göz cerrahisi ve kozme- tik cerrahinin yanı sıra deri kanserlerinin tedavisinde kullanılan yüksek güçlü kızılötesi yeşil lazerlerin üretiminde öne çıkar.
NEODİMYUM (Nd)
NEODİMYUM (Nd)
NEODİMYUM (Nd)
PROMETYUM (Pm)
PROMETYUM (Pm)
Genelde bilimsel araştırma çalışmalarında başvurulan prometyum, element kalınlığı ölçme aletlerinde bir beta kaynağı olarak işlev görmektedir.
PROMETYUM (Pm)
PROMETYUM (Pm)
PROMETYUM (Pm)
SAMARYUM (Sm)
SAMARYUM (Sm)
Yüksek manyetik özelliğiyle normal ve kalıcı mıknatıslarda tercih edilen samaryum, aydınlatma sistemlerinde de kullanılmaktadır.
SAMARYUM (Sm)
SAMARYUM (Sm)
SAMARYUM (Sm)
EVROPİYUM (Eu)
EVROPİYUM (Eu)
Floresan ve televizyon ekranlarında aktive edici bir işlev gören evropiyum, nötron soğurucu özelliğiyle nükleer reaktörlerde kullanılan kontrol çubuklarında tercih edilmektedir.
EVROPİYUM (Eu)
EVROPİYUM (Eu)
EVROPİYUM (Eu)
GADOLİNYUM (Gd)
GADOLİNYUM (Gd)
Tıpta MR görüntüleme sistemlerinde netliği artırmak için ilaç bileşeni olarak işlev gören gadolinyum, nükleer reaktörlerin kontrol çubuklarında da kullanılmaktadır.
GADOLİNYUM (Gd)
GADOLİNYUM (Gd)
GADOLİNYUM (Gd)
TERBİYUM (Tb)
TERBİYUM (Tb)
Hassas ölçüm yapan florometri cihazlarında faydalanılan terbiyum, yüksek sıcaklıklara dayanıklı yapısı ile yakıt hücrelerinde, rüzgar türbinlerinin elektrik motorlarında kullanılan bir elementtir.
TERBİYUM (Tb)
TERBİYUM (Tb)
TERBİYUM (Tb)
DİSPROSYUM (Dy)
DİSPROSYUM (Dy)
Nükleer reaktörlerdeki kontrol çubuklarının yapımında ve nükleer santrallerde nötronları soğurmada faydalanılan disprosyum, MR görüntüleme sistemlerinde kontrast ajanı olarak da işlev görmektedir.
DİSPROSYUM (Dy)
DİSPROSYUM (Dy)
DİSPROSYUM (Dy)
HOLMİYUM (Ho)
HOLMİYUM (Ho)
Üroloji ve diş hastalıklarının tedavisi, anormal göz basıncının önlenmesi gibi çeşitli tıbbi uygulamalarda holmiyum lazerlerinden yaygın olarak faydalanılmaktadır.
HOLMİYUM (Ho)
HOLMİYUM (Ho)
HOLMİYUM (Ho)
ERBİYUM (Er)
ERBİYUM (Er)
Medikal lazerlerin yanı sıra fiber optik kablolarda yaygın olarak faydalanılan erbiyum, nükleer santrallerdeki nötron emici kontrol çubuklarında ve füzyon kontrolünde kullanılır.
ERBİYUM (Er)
ERBİYUM (Er)
ERBİYUM (Er)
TULYUM (Tm)
TULYUM (Tm)
Deri ve cilt hastalıklarının tedavisinde, ayrıca medikal estetik alanında etkin işlev gören cerrahi lazerlerde yararlanılan tulyum, küçük röntgen cihazlarının yanı sıra avro banknotlarını sahtelerinden ayırt edebilmek için de kullanılmaktadır.
TULYUM (Tm)
TULYUM (Tm)
TULYUM (Tm)
İTERBİYUM (Yb)
İTERBİYUM (Yb)
Taşınabilir radyasyon kaynaklarında faydalanılan iterbiyum, paslanmaz çelik alaşımında dayanıklılık ajanı olarak da işlev görmektedir.
İTERBİYUM (Yb)
İTERBİYUM (Yb)
İTERBİYUM (Yb)
LUTESYUM (Lu)
LUTESYUM (Lu)
Nükleer tıpta yaygın bir kullanım alanına sahip olan lutesyum, kanser tedavisinde ve tomografi cihazlarında faydalanılan bir elementtir.
LUTESYUM (Lu)
LUTESYUM (Lu)
LUTESYUM (Lu)
NTE HAKKINDA
GENEL KULLANIM ALANLARI

NTE’ler, içeriğinde bulundukları malzemeleri hafifletirken yüksek sıcaklığa, aşınmaya ve koroz yona karşı dirençli kılmaktadır. Bu özellikleri dolayısıyla ileri teknoloji ürünlerinde sıklıkla tercih edilmekte ve çağımızın vazgeçil- mez stratejik elementleri olarak değer görmektedir. Sağlık hizmetlerinden savunma sanayiine, temiz enerji den telekomünikasyon sistemlerine tek- nolojinin pek çok alanında kullanılan NTE’ler, bugün hayatımızın olmazsa olmazları arasında yer alan cep telefonları...

AYRINTILAR
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE NTE’LER

Yüksek sıcaklıklara dirençli yapıları dolayısıyla kaliteli metal alaşım üre- timinde sıklıkla başvurulan elementler olan NTE’ler, oksit, metal veya değişik kimyasal bileşikler şeklinde kullanıl makta ve pazarlanmaktadır. 2017 verilerine göre dünyada 121 milyon tonluk NTE rezervi bulunmak- tadır. Rezervlerin küresel dağılımına bakıldığında Çin’in açık ara en zen- gin rezerve sahip olduğu görülmektedir. Çin’i sırasıyla Brezilya, Vietnam, Rusya, Hindistan, Avustralya ve ABD takip etmektedir. NTE’lerin üretimi ve kullanım amaçlarına uygun hale getirilebilmesi için bilgi, deneyim, uzmanlık ve

AYRINTILAR
GENEL KULLANIM ALANLARI

NTE’ler, içeriğinde bulundukları malzemeleri hafifletirken yüksek sıcaklığa, aşınmaya ve koroz yona karşı dirençli kılmaktadır. Bu özellikleri dolayısıyla ileri teknoloji ürünlerinde sıklıkla tercih edilmekte ve çağımızın vazgeçil- mez stratejik elementleri olarak değer görmektedir. Sağlık hizmetlerinden savunma sanayiine, temiz enerji den telekomünikasyon sistemlerine tek- nolojinin pek çok alanında kullanılan NTE’ler, bugün hayatımızın olmazsa olmazları arasında yer alan cep telefonları...

AYRINTILAR
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE NTE’LER

Yüksek sıcaklıklara dirençli yapıları dolayısıyla kaliteli metal alaşım üre- timinde sıklıkla başvurulan elementler olan NTE’ler, oksit, metal veya değişik kimyasal bileşikler şeklinde kullanıl makta ve pazarlanmaktadır. 2017 verilerine göre dünyada 121 milyon tonluk NTE rezervi bulunmak- tadır. Rezervlerin küresel dağılımına bakıldığında Çin’in açık ara en zen- gin rezerve sahip olduğu görülmektedir. Çin’i sırasıyla Brezilya, Vietnam, Rusya, Hindistan, Avustralya ve ABD takip etmektedir. NTE’lerin üretimi ve kullanım amaçlarına uygun hale getirilebilmesi için bilgi, deneyim, uzmanlık ve

AYRINTILAR
Fikirleriniz Bizim için Önemli Siz de Bir Proje Önerisinde Bulunun